આસો વદ તેરસ (ધનતેરસ)
તા. ૧૩-૧૧-૨૦૨૦, શુક્રવાર
ધન પૂજનના શુભ મહુરતો

સમય ચોઘડિયું કાર્ય
સવારે ૦૬:૪૧ થી ૧૦:૪૯ ચલ – લાભ – અમૃત ધન પૂજા, યમદીપ દાન, શ્રીયંત્ર પૂજા
બપોરે ૧૨:૧૧ થી ૦૧:૩૪ શુભ
સાંજે ૦૪:૧૯ થી ૦૫:૪૨ ચલ

નોધ: સાંજે ૦૫:૫૮ પછી ચૌદશ થતા શ્રી હનુમાનજી પુજા તથા શિવરાત્રી ગણાશે.

TEMPLE HOURS

Shree Mahalakshmi Mataji temple is open for devotees from:

In Summer:
07:00am to 12:00pm and
05:00pm to 9:00pm
Aarti at 09:00am and 07:00pm
In Winter:
07:00am to 12:00pm and
05:00pm to 9:00pm
Aarti at 09:00am and 06:30pm

NEWS & UPDATES